• Home
  • Nieuws en pers
  • 2017
  • Deventer Ziekenhuis en Salland Zorgverzekeringen starten ‘horizontaal toezicht’ op zorguitgaven

Deventer Ziekenhuis en Salland Zorgverzekeringen starten ‘horizontaal toezicht’ op zorguitgaven

 

Deventer, 8 december 2017

 

Het Deventer Ziekenhuis en Salland Zorgverzekeringen gaan samenwerken om administratieve processen rond zorgdeclaraties en -vergoedingen eenvoudiger te maken.

 

Heldere afspraken vooraf
Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar gaan zich toeleggen op het zogenaamde ‘horizontaal toezicht’. Dit richt zich op controle van de rechtmatigheid van zorguitgaven, in het bijzonder het registreren en declareren van zorg en zorgkosten. Ook zal in de toekomst op een andere manier worden gecontroleerd of de zorg die patiënten hebben ontvangen ook passend was gezien hun klacht. Hiervoor worden declaraties straks niet meer achteraf tot in detail gecontroleerd (wat voor veel administratie zorgt), maar worden vooraf heldere afspraken gemaakt over het proces van correct registreren en declareren van zorguitgaven.

 

Voordelen voor alle partijen

Deze wijze van toezicht steunt op transparantie en wederzijds vertrouwen. Voor zowel het ziekenhuis, de zorgverzekeraar als voor de verzekerde zijn de voordelen groot. Het Deventer Ziekenhuis hoeft achteraf minder correcties op de declaraties uit te voeren. Dat zorgt voor minder administratie. Voor zorgverzekeraar Salland houdt het in dat ze eerder inzicht krijgt in de zorgkosten van het ziekenhuis. Ook zullen declaraties betrouwbaarder worden. Voor de verzekerde is het voordeel dat hij in een keer een correct overzicht van het eigen risico ontvangt.


Samenwerking
Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis zijn positief over horizontaal toezicht. “Deze vorm van samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en transparantie in handelen, past bij de samenwerking en goede relatie die we hebben met het Deventer Ziekenhuis. Er wordt op dit moment door beide partijen enthousiast gewerkt aan de invoering van horizontaal toezicht, met straks een administratieve lastenverlichting tot gevolg”, aldus Elout Hooiveld, lid raad van bestuur van Eno, waar Salland Zorgverzekeringen onder valt. Bestuurder Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis: “Dit is inderdaad een belangrijke stap in de vereenvoudiging van administratieve processen. Het is mooi en goed dat verzekeraar en ziekenhuis elkaar in vertrouwen voor de Sallandse regio weten te vinden.”

 

Meer informatie op: www.horizontaaltoezichtzorg.nl

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail