De Salland ZorgGids wijst de weg in zorg en welzijn

Deventer, 15 mei 2017

 

De zorg kan soms ingewikkeld zijn. Sommige mensen kunnen door de hoeveelheid aan informatie niet meer bepalen wat in hun situatie van toepassing is. Om deze mensen een helpende hand te bieden en ervoor te zorgen dat zij snel de zorg en ondersteuning vinden die zij nodig hebben, introduceert Salland Zorgverzekeringen de ZorgGids.

 

De Salland ZorgGids

De ZorgGids heeft een uitgebreid netwerk van contacten in de regio Salland. Zij verwijst mensen met een hulpvraag naar de juiste instanties, zoals sociale wijkteams, huisartsen, vrijwilligersorganisaties, gemeenten of specifieke hulpverleners. ZorgGids Bianca Bruil licht toe: ‘Er zijn de laatste jaren veel veranderingen geweest, bijvoorbeeld de afschaffing van de AWBZ en de invoering van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Verzekerden weten niet altijd waar zij met hun vraag terecht kunnen. Als ZorgGids wijs ik de weg.’

 

Contact met de ZorgGids

Inwoners van Salland kunnen kosteloos bij Bianca Bruil terecht met vragen over zorg en welzijn. Zij is telefonisch bereikbaar via (0570) 68 74 70 en via een formulier op de website www.salland.nl/zorggids. Ook kan er een afspraak met Bianca gemaakt worden om de hulpvraag te bespreken. Dit kan op het kantoor van Salland Zorgverzekeringen, tijdens één van de spreekuren in de regio of bij mensen thuis, als zij niet mobiel zijn.

 

Meer informatie over de ZorgGids: www.salland.nl/zorggids

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

 

Mabelle Kloppenburg

06 19 47 40 91

 

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail