Zorginkoopbeleid 2016 gereed

1 april 2015
Uit onderzoeken blijkt dat de Nederlandse gezondheidszorg van uitstekende kwaliteit is. Met elkaar moeten we ons inspannen om dit ook voor de toekomst zo te houden. We hebben echter ook een aantal uitdagingen. We vergrijzen en ontgroenen, en er komen steeds meer mensen die lijden aan een chronische ziekte. Als gevolg daarvan staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg onder druk.
 

In het zorginkoopbeleid 2016 licht Eno toe welke uitgangpunten van belang zijn voor onze zorginkoop voor 2016. Hiermee informeren we u als zorgaanbieder vroegtijdig over onze visie op de zorg, wat u in het kader van de zorgcontractering voor 2016  van ons kunt verwachten en wat wij van u  als zorgaanbieder of zorgverlener  vragen.

 

Eno wil graag in samenwerking met u als zorgverlener de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. We hopen daarom opnieuw op een goede samenwerking in de rest van dit en komend jaar.