Documentatie onderzoek
controles cGGZ 2013

4 mei 2015

Zorgverzekeraars hebben in nauwe samenwerking met ZN en GGZ Nederland gezamenlijk het initiatief genomen om een onderzoek op te zetten ten behoeve van de controles curatieve GGZ 2013. Dit onderzoek ligt in het verlengde van het plan van aanpak en draagt daarmee bij aan het oplossen van de in het NBA alert 32 genoemde risico’s. In essentie betreft het een onderzoek waarin alle zorgverzekeraars gezamenlijk tot een lijst met formele- en materiële controlepunten zijn gekomen. De documentatie betreffende het onderzoek is onderaan deze pagina te vinden.