Samen werken aan wijkgerichte zorg

5 december 2014

 

De gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen (onderdeel van Eno) presenteerden onlangs hun gezamenlijke visie op wijkgerichte zorg in de gemeente Deventer. Ze riepen de aanwezige medische en sociale professionals, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, op om mee te denken en te doen. Want, zo was de boodschap, we moeten met elkaar invulling geven aan sociale teams.  

 

Eerste contact voor wijkbewoners
De gemeente Deventer en Salland Zorgverzekeringen vinden elkaar in een visie, die draait om een optimale gezondheid van inwoners. Wethouder Kolkman: “Sociale wijkteams vervullen daar vanaf 1 januari 2015 een belangrijke rol in. Dan starten de negen sociale teams in de wijken. Bewoners hebben straks een aanspreekpunt dicht bij huis.”

 

Diverse vraagstukken
Elk sociaal team bestaat uit sociale en medische professionals, zoals een maatschappelijk werker en een wijkverpleegkundige. Inwoners kunnen bij het team terecht met allerhande vraagstukken. Bijvoorbeeld over de opvoeding, maar ook over welzijn, ondersteuning of omgaan met geld. Specialistische vragen verwijst het team door naar gespecialiseerde zorg. De wijkverpleegkundige vervult een specifieke rol. Zij is actief in het contact met wijkbewoners en is de contactpersoon voor sociale en medische professionals.

 

Overleg met elkaar en praat mee
Wethouder Jan Jaap Kolkman en directeur Jos Peeters van Salland Zorgverzekeringen, riepen de aanwezige professionals op om met elkaar verder invulling te geven aan een goede werking van de sociale teams. Wethouder Kolkman: “Wij geloven er in dat de sociale teams veel kunnen betekenen voor inwoners. Ze zijn dichtbij, kunnen met bewoners een maatwerkoplossing zoeken en als het nodig is, weten ze snel de weg naar gespecialiseerde ondersteuning.”

 

Peeters vult aan: “Wij zien de sociale teams als het fundament in de wijk. Ze zijn onafhankelijk, gericht op het beste resultaat voor de bewoners en kennen korte lijnen. Mijn oproep aan de professional: Participeer, overleg met elkaar en praat mee over de invulling van de sociale teams. Het is niet morgen klaar,  maar we moeten het samen doen.”

Meer weten over de sociale teams? Kijk op www.socialeteamsdeventer.nl
 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail