Salland Zorgverzekeringen en DZ sluiten contract

 

27 november 2014

 

 

Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis hebben een overeenkomst bereikt over de te verlenen zorg en de daarbij behorende prijsafspraken in 2015.

 

Alle door het Deventer Ziekenhuis geleverde zorg is gecontracteerd. De partners hechten veel waarde aan een overeenkomst omdat zij het belangrijk vinden dat de inwoners van Salland e.o. voor kwalitatief goede zorg in de eigen regio terecht kunnen.

Samen werken aan goede zorg

De samenwerking tussen Salland Zorgverzekeringen en het Deventer Ziekenhuis (DZ) reikt verder dan enkel een contract over de zorginkoop. Zo start het ziekenhuis in 2015 een onderzoek naar het gebruik van Aeonose. Dat apparaat wordt ingezet voor patiënten waarbij (vermoedelijk) sprake is van longkanker of hoofd-halskanker. Salland Zorgverzekeringen ondersteunt het DZ financieel bij dit onderzoek. Ook op andere gebieden bekijken de verzekeraar en het ziekenhuis hoe zij volgend jaar intensief kunnen samenwerken voor het nog verder verbeteren van de zorg in deze regio.

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail