Premie basisverzekering Eno 2015

14 november 2014

 

De premie voor de basisverzekering van Salland Zorgverzekeringen voor 2015 wordt aangeboden vanaf 83,45 euro (hierbij bedraagt het eigen risico 875,00 euro). De premie met het wettelijk eigen risico van 375,00 euro wordt 100,95 euro per maand. Dit is een beperkte stijging van 4,3 % ten opzichte van 2014.

 

De premies voor de basisverzekering van de merken van Eno (Energiek, Salland ZorgDirect en HollandZorg) worden aangeboden vanaf 82,45 euro per maand (hierbij bedraagt het eigen risico 875,00 euro). De premies met het wettelijk eigen risico van 375,00 euro worden aangeboden voor 99,95 euro per maand. Dit is een beperkte stijging van 3,3 % ten opzichte van 2014.

 

Bij het vaststellen van de premie is rekening gehouden met het feit dat zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 verschillende zaken uit de AWBZ bekostigen, zoals de wijkverpleging. Dankzij onder andere een goede zorginkoop is het gelukt de premiestijging voor 2015 beperkt te houden.

 

Meer weten over de premies voor 2015?

 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail