Eno behoudt gezond financieel resultaat

Onlangs stelde de Ledenraad van Eno de jaarcijfers over 2013 vast. Het financieel resultaat van Eno over 2013 is 2,7 miljoen euro bij een toename van verzekerden met ruim 20 procent.  
In 2013 investeerde Eno onder andere in het verbeteren van haar dienstverlening.

Resultaat van 2,7 miljoen euro

De omzet van Eno was in 2013 324 miljoen euro (in 2012: ruim 247 miljoen). Het resultaat bedraagt ruim 2,7 miljoen euro (in 2012: 5,6 miljoen euro). Een belangrijke verklaring voor dit verschil is dat verzekerden van Eno in 2013 vaker een beroep deden op vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen. De drie zorgverzekeringsmerken (Salland Verzekeringen, HollandZorg en Energiek) kenden in 2013 daarbij een stijgend verzekerdenaantal.

Lagere premie en meer verzekerden

Net als in 2012 heeft Eno door goede prijsafspraken met zorgverleners, in 2013 kunnen besparen op de inkoop van zorg. Mede hierdoor kon Eno opnieuw een lagere premie bieden voor de klanten van Salland Verzekeringen, Energiek en HollandZorg. Eind januari 2013 maakte Eno de balans op van het nieuwe aantal verzekerden. Het resultaat was een toename van ruim 20 procent verzekerden.

Verbeterde dienstverlening in 2013

De jaarcijfers van Eno geven een financieel perspectief op de organisatie. Het publieksverslag geeft weer waar de medewerkers van Eno in 2013 aan hebben gewerkt en met welk resultaat voor de klanten. Zo zijn processen verbeterd, waardoor Eno klanten en zorgaanbieders sneller uitbetaalt. En voor klanten van Salland Verzekeringen en Energiek introduceerde Eno een Declaratie-app. Via die app kunnen klanten eenvoudig en snel een declaratie insturen. Op die manier werkt Eno voortdurend aan een optimale dienstverlening voor klanten.
 

De volledige financiële jaarrapportage over 2013
Het publieksverslag over 2013

 

 

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Eno.

 

Nynke Wiersma

06 13 98 62 47

communicatie@eno.nl

 

Hester van Hartingsveldt

06 86 88 02 56

communicatie@eno.nl

 

 

Stuur een e-mail