Jaarcijfers 2019 Eno

7 april 2020

Op 27 maart 2020 stelde de ledenraad van Eno de jaarrekening 2019 vast. Eno sluit 2019 af met een positief resultaat van 6,9 miljoen euro en een solvabiliteitsratio van 161 procent. Het resultaat van Eno wordt mede veroorzaakt door minder hoge zorgkosten dan verwacht en door meevallers uit voorgaande jaren. De Raad van Bestuur van Eno, Petra Teunis en Elout Hooiveld, geeft met het oog op de coronacrisis een uitleg over de jaarcijfers 2019.

Financieel gezond
Petra Teunis, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Eno heeft eind 2019 een solvabiliteitsratio van 161 procent; een gezonde solvabiliteitspositie. Het is – helemaal in deze tijd – belangrijk om ruimte te hebben om eventuele risico’s op te kunnen vangen.” Elout Hooiveld, lid van de Raad van Bestuur, over de coronacrisis: “Zorg verlenen aan coronapatiënten en andere patiënten die acute zorg nodig hebben, heeft nu de prioriteit. Dat legt op dit moment een enorme druk op zorgverleners, natuurlijk ook in onze kernregio Salland. Wij hebben enorme bewondering voor de inzet van zorgverleners. Om hen te helpen, nemen wij samen met andere zorgverzekeraars maatregelen, waaronder in de vorm van financiële steun. Continuïteit van zorg is altijd al, en nu helemaal, het belangrijkste.”

Regionale initiatieven
In de kernregio Salland werkt Eno nauw samen met regionale partijen, zo ook in 2019. Petra Teunis: “Eno voelt zich verbonden met de regio. Daarom zetten we ons samen met regionale zorgpartners in 2019 in voor initiatieven die de zorg in de regio beter maken, zoals ‘Meer tijd voor de patiënt’ en de ‘Sociale benadering dementie’.” Samen met de HCDO (Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken) maakte Eno in het driejarig huisartsencontract afspraken over ‘Meer tijd voor de patiënt’. De deelnemende huisartsen krijgen tijd om de kwaliteit van de huisartsenzorg te verhogen in de omgeving van de patiënt. Daarnaast deed Eno in 2019 samen met zorgaanbieder Carinova en de gemeente Raalte mee aan één van de Social Trials van de ‘Sociale benadering dementie’. Dit initiatief ondersteunt mensen met dementie en hun naasten.

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Salland Zorgverzekeraar.

Nynke Wiersma
T. 06 13 98 62 47

Jolanda Dalhuisen
T. 06 19 47 40 91

M: communicatie@eno.nl