Bij fraudeonderzoek door zorgkantoren is ondersteunend gebruik van camera’s toegestaan

10 april 2020

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalde op 25 maart 2020 dat zorgkantoren bij fraudeonderzoeken gebruik mogen maken van fysieke observaties, met ondersteunend gebruik van een camera. Zorgkantoor Midden IJssel, onderdeel van Eno, is blij met deze uitspraak, want het biedt extra mogelijkheden voor het doen van fraudeonderzoek.

Een belangrijke uitspraak voor alle zorgkantoren
In onderzoeken naar zorgfraude in 2016 bij een drietal pgb-houders maakte Zorgkantoor Midden IJssel gebruik van observaties met ondersteunend gebruik van een camera. De CRvB bepaalde dat dit onderzoeksmiddel binnen de wet- en regelgeving is toegestaan. De uitspraak van de CRvB is belangrijk voor alle zorgkantoren en zorgverzekeraars. Het geeft meer duidelijkheid over de verantwoorde en toegestane inzet van middelen en methodes voor het doen van fraudeonderzoek.

Zorggelden en pgb’s op juiste wijze besteden
Zorgkantoor Midden IJssel vindt het belangrijk dat zorggelden en pgb’s op een juiste wijze worden besteed. Bij fraudesignalen wordt dan ook altijd verder onderzoek gedaan. Bij geconstateerde fraude worden de bedragen verhaald op de aansprakelijke personen. Zorgkantoor Midden IJssel is blij met de uitspraak van de CRvB, omdat dit extra mogelijkheden biedt voor het doen van fraudeonderzoek.

Bent u journalist?

Journalisten kunnen voor meer informatie contact opnemen met een van de woordvoerders van Salland Zorgverzekeraar.

Nynke Wiersma
T. 06 13 98 62 47

Jolanda Dalhuisen
T. 06 19 47 40 91

M: communicatie@eno.nl