Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

5 april 2020

 

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, krijgen daarom een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis.

 

Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN), willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

 

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

 

Meer informatie over de financiële steun van zorgverzekeraars op de website van ZN

 

Updates 
9 april: Aanvullende informatie over de continuïteitsbijdrage en de mogelijkheid van vooruitbetaling

15 april: Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgverlener zijn?
17 april: Aanvragen vooruitbetaling nu ook mogelijk voor zorgaanbieders zónder zorgcontract

Contact met Eno

Bent u zorgaanbieder en heeft u een vraag? Neemt u dan contact op met onze afdeling Zorginkoop.

 

Contact met Zorginkoop