Zorgtransformatie

Om ook in de toekomst betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen bieden, is eind vorig jaar een Integraal Zorgakkoord (IZA)  getekend. Passende zorg is daarbij het uitgangspunt. Salland Zorgverzekeraar zet daarom de komende jaren de veranderingen in de zorg centraal. 

Regiobeeld en regioplan

Salland zorgverzekeraar neemt als coördinerend zorgverzekeraar het initiatief om een regiobeeld en regioplan op te stellen voor Midden IJssel. Dit doen we samen met de gemeenten Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Voorst en het Salland Zorgkantoor. We houden ons hierbij aan de landelijk afgesproken criteria. Dit betekent dat het regiobeeld en regioplan wordt afgestemd mét de regio. In afstemming met het regionale netwerk Salland United werken we op dit moment het proces hiervan uit. 

Transformatieplannen

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over hoe we samen met zorgaanbieders, patiëntorganisaties en gemeenten plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Deze transformatieplannen moeten in ieder geval een impactvolle bijdrage leveren om duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Het gaat hierbij om het verschuiven, vervangen en voorkomen van zorg waarbij de acties veelal gericht zijn op de hele keten inclusief het sociaal domein.

Vanaf 1-2-2023 kunnen transformatieplannen voor de regio Midden IJssel worden ingediend bij Salland Zorgverzekeraar.

Beoordelen van de plannen

De IZA-partijen hebben samen afspraken gemaakt waar een transformatieplan aan moet voldoen. Alle plannen zullen op basis van dezelfde criteria worden beoordeeld. Het proces is als volgt:

  1. Uitvoeren van een snelle toets
  2. Uitwerken van het plan met alle betrokken partijen
  3. Indienen van het plan
  4. Beoordelen van het plan volgens de criteria
  5. Implementatie van het plan (inclusief monitoring)

 

Let op: we beoordelen alleen díe plannen waarbij alle partijen die geraakt worden actief bij zijn betrokken. Nog beter is het als de plannen zijn besproken binnen het netwerk van Salland United. 

Inleveren en meer informatie

Het inleveren van een transformatieplan kan door het ingevulde  inleverformat per e-mail te sturen naar zorgtransformatie@salland.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook vragen stellen over het proces regiobeeld en regioplan. Meer informatie en veel gestelde vragen zijn te vinden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl.