Man met kind
Gezin

In de regio

Regionalisering is in de regio Midden IJssel beter mogelijk dan in andere regio’s. Wij doen dat met één ziekenhuis, één huisartsencoöperatie, één zorgkantoor, een aantal grote en specialistische zorgaanbieders, goede samenwerkingsafspraken met de gemeenten en als zorgverzekeraar. We willen samen de zorg kwalitatief passend , toegankelijk en betaalbaar houden. De opgestelde regiovisie is een goed vertrekpunt.

Strategisch samenwerken

De regionale samenwerking zit bij Salland Zorgverzekeraar in het DNA. We willen het regionale zorgecosysteem versterken. De Regiovisie Midden IJssel is een gezamenlijke visie op de toekomst van zorg en ondersteuning op basis van data, praktijkervaring en ambities. Salland Zorgverzekeraar is mede door gebruik van data een strategische gesprekspartner voor zorgaanbieders. En wil extra waarde creëren voor klanten en de zorgtransformatie versnellen via een ‘smart follower’ strategie. We zoeken strategische partners die bij ons passen en adopteren succesvolle innovaties.

Salland United

Salland United is het regionale netwerk waarin ruim 40 organisaties van welzijn, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en onderwijs in Salland gezamenlijk werken aan kwalitatieve hoogstaande, laagdrempelige en betaalbare zorg, voor nu en in de toekomst.
Salland United zet in op preventie, streeft ernaar dat mensen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, gaat zorgvuldig om met de professionals, organiseert juiste zorg op de juiste plek en implementeert technologie als katalysator.

Salland United regelt het gewoon goed.

 

Samen voor Sallandse Zorg

Samen voor Sallandse Zorg is een samenwerkingsverband van 13 zorgorganisaties, Salland Zorgkantoor (onderdeel van Salland Zorgverzekeraar) en WGV. Het doel is duidelijk: samen in de regio de uitdagingen waar de langdurige zorg voor staat aanpakken. Om die uitdagingen aan te gaan, is er een regionale ontwikkelvisie gemaakt en zijn er drie projecten gestart: Regioverpleegkundige, Sallandse Praktijkleerroute en Technologie Voor Warme Zorg.

Samen voor Sallandse Zorg luidt het uitgangspunt van de visie. Er zijn zes bouwstenen benoemd: Netwerk samenwerking & infrastructuur, Arbeidsmarkt, Leren & Ontwikkelen, Innovatie, Passende zorg en Preventie. Deze zes bouwstenen illustreren wat belangrijk is voor de zorgaanbieders in het werkgebied van Salland Zorgkantoor. Voor alle bouwstenen zijn doelen en resultaten geformuleerd.